• حمید حاجی‌پور   H_Hajipour60@

    1400/07/16 ساعت 20:26

    کشتی‌گیر فرنگی‌کارمون انواع و اقسام فن‌های پرتابی رو خورد. اقلا یک تایم دووم میاوردی مرد!