• دارا نثاری   dara_nesari@

    1400/07/16 ساعت 11:26

    سرشو گذاشته تا شاید چند دقیقه‌ای خوابش ببره و فراموش کنه سختی‌های پادگان رو، بازداشت‌های ۲۴ ساعته رو، نگهبانی‌های شب تا صب‌رو ، دلتنگی هاش برای مادر و خواهرش رو ، بی خبری‌ها و نگرانی هاش از عشقش رو و دلتنگیش برای زندگی رو اما حیف که همه اینا تو خواب سرباز هم هست باهاش ….