• مسعود عابدی   masoudabedi16@

    1400/07/16 ساعت 12:43

    بیشعوری و بی‌فرهنگی تماشاگران #سعودی که یوشیدا کاپیتان #ژاپن رو بعد از شکست این تیم موقع مصاحبه اینقدر مسخره کردن که حاضر به ادامه مصاحبه نشد.
    وقتی که پول و ثروت، شعور و درک نمیاره