• فرورتیش رضوانیه   farvartishr@

    1400/07/16 ساعت 10:41

    پدیده‌ای به نام «خارش مغزی» وجود دارد که باعث می‌شود شما ناخودآگاه یک ملودی، ترانه یا جمله را زیر لب زمزمه کنید. این همان موقعی است که از خودتان می‌پرسید: «چرا این آهنگ توی ذهنم گیر کرده؟» باید بدانید در کنار فعالان صنعت تبلیغات و تیزرسازی، مداحان نیز از خارش مغزی بهره می‌گیرند.