• تبلیغات صدا و سیما در انحصار ۵ شرکت است که بیش از ۷۰ درصد آنها را هم تنها ۲ شرکت تولید می‌کنند. یعنی تبلیغ شما زمانی اجازه اجازه پخش دارد که توسط این گروه انحصارگرا تولید شده باشد. انحصار حرف اول و آخر همه جای این مملکت است.

    #صدا_سیما
    #تبلیغات