• حمید حاجی‌پور   H_Hajipour60@

    1400/07/16 ساعت 18:46

    بقیه برادرها مدعی بودن اموال ایرج به همه‌شون میرسه ولی همسر سیروس با پشتیبانی پدر و برادرش قبول نمی‌کردند و هوشنگ هشدار داد اگه سهم ما رو ندین کاری می‌‌کنم هیچ کسی ننتونه این پول رو بخوره که چند روز پیش هوشنگ با اسلحه پدر و برادر، زن سیروس رو کشت!