• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/07/15 ساعت 00:18

    همه آنچه هخامنشیان و ساسانیان و غیره کردند نهایتا این شد که ایرانی واقعی به جای گذاشتند که هنوز در نفوذ و تزریق قدرتش در خاورمیانه از موقعیتی استراتژیک برخوردار است. یادمان باشد امپراتوری‌ها و حکومت‌ها همه روزی خواهند رفت. این رسم تاریخ است. اما سرزمین ایران همیشه خواهد ماند.