• ابراهیم داروغه زاده   dr_ebrahim49@

    1400/07/15 ساعت 10:36

    روزگاری دشمنی ما با #رژیم_صهیونیستی ، به معنی حمایت ایران از اعراب و کشورهای اسلامی و باعث محبوبیت ما در دل ملت‌های مسلمان بود. امروز که کشورهای عربی و مسلمان منطقه در پی عادی سازی روابط با اسرائیل هستند ، چه بایدکرد ؟
    #سوأل_سخت