• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/15 ساعت 15:18

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۷۳ نفر
  بستری جدید: ۶۴ نفر
  ترخیص: ۶۵ نفر
  فوتی: ۱۲ نفر
  بیماران بستری: ۴۲۲ نفر
  بیمار بدحال: ۱۰۱ نفر
  تست روزانه: ۵۲۳ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۵۸ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۸۲۸۱۸۲ دوز
  #Covid_۱۹