• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/07/15 ساعت 19:55

    منشی پزشک محترم (؟) فرمودند اگر پول نقد میدی x تومن. اگر میخوای کارت بکشی x و ۱۰۰ هزار تومن. عرض شد چرا؟ فرمودند مالیاتشه. :|