• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/07/15 ساعت 14:56

    افتخار میکرد که زبان انگلیسی بلد است و با زبان اصلی مذاکره میکند ولی حالا اعتراف کرده یک بار هم‌ متن فارسی توافقی را که علیه ملت ایران امضا کرده بود را نخوانده!
    #ظریف