• چون درهفته‌های اخیر چندبار این سوال از من پرسیده شده عرض میکنم؛ بحول و قوه الهی ما در کشورمان همه نوع تقلبی داریم، اما برنج پلاستیکی نداریم. فیلمی که در فضای مجازی با عنوان تولید برنج پلاستیکی دست بدست میشه، یک کارگاه کوچک تولید گرانول برای تولید پلاستیک میباشد.
    #دوست_دارم_زلی