• عزیزاله زرگران   Zargaraan@

    1400/07/15 ساعت 09:48

    اگر در غرب و شمال غرب تهران هستید و تحت‌پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور برای تزریق واکسن در خدمت شماست. ضمنا فقط سینوفارم
    بلوار فرحزادی، خیابان شهید حافظی، انتهای خیابان باران