• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/07/15 ساعت 11:41

    ۲) همین کمبود نیرو، در قضاوت، دادیاری، بازپرسی و نیروهای دفاتر شعب هم وجود داره. همه هم می‌دانند. اما کسی نمیگه شغل کمه، بیاییم شغل دادورز رو از انحصار خارج کنیم. چون میدانند چه تبعاتی دارد. آیا در دادرسی وکیل از دادورز کمتر موثره؟ پس چرا با نگاه کسب‌وکار به اون پرداخته میشه؟