• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1400/07/15 ساعت 11:32

    به این ترتیب بود که نتفلیکس برای کرایه فیلم سراغ بازارهای خاص رفت . و ۲بازار خاص را مورد توجه قرار داد:
    سینمای کشورهای مهاجر
    فیلم‌های هنری

    این راهبرد نمونه‌ای از ثبات بود. نتفلیکس امروز که تبدیل به تولیدکننده فیلم شده، در تولید فیلم هم به همان راهبرد #بازار_خاص توجه دارد./۹