• بسم الله …من این دوستانم رو بصورت اتفاقی انتخاب کردم.چالش ده هزار تومنیه.من پولی رو که اسنپ برگردوند نیت کرده بودم به این حساب بزنم.
    اگر هم کمک مقدور نیست با ریتوییت دوستان بیشتری رو مطلع کنید.سپاس@kazimoto۳۵۰۱ @ali_hedielou @ghorbani۴۸ @alirezapz۱۳۵۴
    @FarhadiHadi