• پسرایی که یه دفعه میگن همین الان از خودت عکس بفرست یا ببینمت؛ هول عکس شما نیستن، فقط سخته براشون بگن 《دلم برات تنگ شده》
    بهشون سخت نگیرید.
    #مصائب_پسر_شرقی