• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/07/15 ساعت 11:41

    ۳) دقیقا با همین نگاه بازاری به علم حقوق، به بهانه اشتغال، اجازه دادن هر دانشگاهی بدون کنکور، لیسانس حقوق بده. حتی علم و کاربردی فوق دیپلم حقوق داد! نتیجه چی شد؟ دیپلم بیکار تبدیل شد به لیسانس حقوق بیکار و مشکلاتی که در موسسات حقوقی همین لیسانس‌های بیکار می‌بینیم.
    پس نکن عزیزم.