• امیر پروسنان   parvasnan@

    1400/07/15 ساعت 01:25

    امروز بازم #دانشجو شدم و این بار در مقطع کارشناسی رشته دیگری که بیشتر دوستش دارم. همین سه ماه پیش از پایان نامه ارشد دفاع کردم. این یکی را چسباندم به قبلی؛ این بار برای دل خودم و انتخاب شخصی. شاید ۱۷ سال یا کمی کمتر است که یک سره دانشجو هستم و سعی می‌کنم تا جایی که بشود یاد بگیرم