• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/07/15 ساعت 22:27

    افراطیونی که در یک حرکت جمعی امروز خود را به ضریح امام رضا رساندند و خطابه خواندند، محصول افراط پروری قرائت رسمی است که این سالها از آن ترویج می‌شد.
    مربیان افراطی‌گری وقتی تصمیم بگیرند ترمز کنند، قطار افراط متوقف نمی‌شود