• با این مه روز #تهران گذشت، اما من باید خسته نباشید بگم به دوستان استودیو کالک @CalqueStudio که میراث معماری معاصر تهران، دغدغه اصلی اونهاست.