• واقعا باید دست آدم‌هایی که هنوزم با خشونت بهم یاد می‌دن چقدر بلد نیستم رو ببوسم.
    تقریبا همیشه وقتی از دست کسی عصبانی می‌شم می‌بینم تهش اشتباه اصلی پیش‌فرض‌های خودم بوده. می‌دونم عذرخواهی بهترش نمی‌کنه ولی حداقل بهم یاد می‌ده دفعه بعد بهتر تلاش کنم. #زندگی