• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/07/15 ساعت 11:06

    چند شب پیش دقیقا راجع به همین دغدغه در حوزه موسیقی با یکی از دوستان صحبت می‌کردم. سال هاست در موسیقی ایرانی «آواز» خوب نشنیدیم و اخیرا حتی از تصنیف خوب هم خبری نیست. آنچه دارد از دست می‌رود بخشی از هویت فرهنگی ایران در اثر تجاری سازی بیش از آثار موسیقیایی به بهانه «نوآوری» است.