• حسین مهرزاد   mhmehrzad@

    1400/07/14 ساعت 11:21

    ملا علی کنی در نامه‌ به ناصرالدین شاه:«کلمه قبیحه آزادی به ظاهر خیلی خوش‌نماست ولکن در باطن سراپا نقص است و عیوب. این مسئله برخلاف احکام رسل و اوصیا و جمیع سلاطین عظام و حکام والامقام است.»
    احمد خاتمی چند ده سال بعد:«دموکراسی غربی مردم را جای خدا می‌نشاند که این شرک‌آلود است.»