• ابراهیم داروغه زاده   dr_ebrahim49@

    1400/07/14 ساعت 17:26

    #وزیرنفت : تحریم ایران برداشته شود، بحران انرژی در جهان را حل میکنیم.
    #وزیرخارجه :اگر #کره_جنوبی دلارهایمان را ازاد نکند، بچه‌های ما دیگر سریال کره‌ای نخواهند دید .
    و اینگونه جهانیان سر تعظیم به پیشگاه ما فرود اوردند و تحریم‌ها برداشته شد.(: