• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/07/14 ساعت 09:56

    تقاضای بازداشت را مطالبه کرد آخه؟
    درس امروز: روی پله‌ها توییت نکن.
    {ماله را محکم‌تر می‌کشد}