• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/07/14 ساعت 15:09

    تفاوت رویاپردازی و واقع بینی در حکمرانی

    محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی در اینستاگرام خود خروج امارات از بحران #کرونا و آغاز بازگشت زندگی به حالت عادی را اعلام کرد.

    در ایران تا الان ۲۰درصد جمعیت واکسینه شده‌اند و امروز که تازه آمار رو به کاهش است، ۲۱۶ نفر قربانی کرونا داشتیم.