• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/14 ساعت 15:40

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۷۷ نفر
  بستری جدید: ۵۷ نفر
  ترخیص: ۵۶ نفر
  فوتی: ۱۱ نفر
  بیماران بستری: ۴۳۵ نفر
  بیمار بدحال: ۱۰۵ نفر
  تست روزانه: ۸۵۷ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۶۵ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۸۱۸۰۰۲ دوز
  #COVID۱۹