• سعید صدرائیان   saeed_sadraeian@

    1400/07/14 ساعت 20:03

    ان‌شاءالله و در اولین سری چاپ پول به زودی شاهد امضاء دو دانشگاه امام صادقی بر پول ملی خواهیم بود.
    دکتر خاندوزی (وزیر اقتصاد) و دکتر صالح‌آبادی (رئیس بانک مرکزی)