• محمد شجاعیان   shojaeiam@

    1400/07/14 ساعت 19:45

    تا وقتی وزیرخارجه در تغییر ستاد و کارشناسان #رسانه‌اش همچنان اصرار بر استفاده از تیم ناکارآمد قبلی داشته باشد همین آش است و همین کاسه!
    طراحی آنچه در پستوهای کارشناسی رخ می‌دهد در رسانه ظهور می‌یابد؛
    @Amirabdolahian