• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/07/14 ساعت 08:17

    جالبه حضرت خدیجه ضمانت حضرت رسول را برای تجارت کرد!

    (یکی از موسسات قرض الحسنه در یکی از شهرستان‌های کشور)