• مصاحبه‌های ناظر مجلس در بورس در گذر زمان …

    مهر ۹۹ همزمان با شایعه برکناری علی صحرایی مدیرعامل بورس تهران : هر گونه تغییر مدیریتی در بورس به بازار ضربه می‌زند!

    مهر ۱۴۰۰ : ماینر‌ها با مجوز هیات مدیره بورس تهران نصب شده بود!
    #بورس
    #مجلس