• همون موقع که یه دانشگاه امام صادقی رو خیلی بی ربط گذاشتن داور برنامه عصر جدید باید می‌فهمیدین که این تازه شروع ماجراست.