• طالبان در بازگشت به بامیان، ۲ اکتبر امسال. جایی که ۲۰ سال قبل مجسمه‌های ۱۵۰۰ ساله آن را با مواد منفجره، تخریب کردند و حالا (در فوریه گذشته) از اراده‌شان برای حفاظت از میراث حرف می‌زنند.