• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/13 ساعت 15:01

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۸۳ نفر
  بستری جدید: ۷۷ نفر
  ترخیص: ۸۹ نفر
  فوتی: ۱۱ نفر
  بیماران بستری: ۴۴۵ نفر
  بیمار بدحال: ۱۰۸ نفر
  تست روزانه: ۸۴۴ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۵۱ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۸۰۹۴۳۴ دوز
  #Covid_۱۹