• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/07/13 ساعت 16:59

    بستن دفتر نمایندگی رهبری در آذربایجان نشان می‌دهد نگرانی حاکمان آنجا و تحریک صهیونیست‌ها فراتر از مرز و جاده و ترانزیت است.ترس از گسترش اسلام سیاسی در سرزمین عاشورائیان و نگرانی از جمع شدن بساط سکولاریسم را باید به دلایل قبل اضافه نمود.