• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/07/13 ساعت 10:49

    میثم پیله‌فروش به بیت کوین می‌گفت «بیت کویین» و ترجمه‌ می‌کرد «ملکه بیت‌ها»، حالا حکم گرفته و شده «دستیار وزیر اقتصاد در زمینه پایش عدالت اقتصادی». تازه «دکتر» هم هست.

    وای به حال نظام آموزشی که به این دکترا داده، وای به حال نظام اداری که بهش پست داده.