• ابراهیم داروغه زاده   dr_ebrahim49@

    1400/07/13 ساعت 14:47

    خدا کند سفارش دهنده‌های اصلی این پروژه‌ها نهادهای انقلابی نباشند .
    یعنی ممکن است بار کج به منزل برسد ؟؟!!