• حسین جابری انصاری   AnsariJaberi@

    1400/07/13 ساعت 05:09

    به رغم همه شعارها، شناخت از مسائل فلسطین و اسرائیل در افکار عمومی و حتی نزد نخبگان ایران محدود و نیازمند کار تبیینی گسترده است. در همین گفتگو به پرسش درباره علت انتخاب فلسطین، نیز پاسخ داده‌ام. متن مکتوب گفتگو، به زودی منتشر می‌شود و امکان تأمل بیشتر و ادامه مباحث فراهم خواهد شد.