• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/07/13 ساعت 18:59

    اجاق‌نژاد، نماینده رهبری در باکو پارسال در جریان جنگ قره باغ چنین به زبان آذری پیروزی را #جمهوری_باکو تبریک گفته بود. امروز حاکمان باکو دفتر نمایندگی باکو را پلمپ کردند.

    رویاپردازی سیاسی و شعاربافی‌ بدون محاسبه همیشه باید منتظر سیلی خوردن از واقعیت باشد. چقدر این را هشدار دادیم؟