• از «محصولات برند» ( به کلمه محصولات نه محصول دقت کنید) استفاده کنم.یعنی اگه بخواهم ساده عنوان کنم در محصولات فراوری پروتئینی میشود به اعتبار و احترامی که صاحب برند برای محصول و سلامت برند خود قائل است تا حدی( به کلمه تا حدی دقت کنید) اعتماد کرد.چون فرض بر این مسئله ست که:۲