• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/07/13 ساعت 00:14

    چون درخواست‌هام از ملت که تو رو خدا برای کار با ایمیل درارتباط باشیم فایده‌ای نداشت، هر چی فایل مربوط به کار در واتساپ برام می‌اومد یک‌راست برای خودم ایمیل می‌کردم که خیالم راحت باشه دستم به جایی بنده. کاپم رو بدین برم.