• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1400/07/13 ساعت 10:09

    ژانر علمی-تخیلی فقط همین که بچه ۱۶ساله ایرانی در زیرزمین خانه #انرژی_هسته‌ای تولید می‌کند و بچه ۱۳ساله چینی هم در جهان #طرح_صیانت را پیاده‌سازی می‌کند!
    حالا ردیابی #واکسن_کرونا و کرونایاب‌ها هم به کنار

    ولی پرسش اصلی:
    چرا این شبه‌علم‌گرایی برای یک کشور و سیاستگذارانش جذاب است؟