• معروفه که میگن سه تا پژوهشگر رفتن هند درباره فیلها تحقیق کنند. اولی یک سال موند و اومد کتابی نوشت به اسم«همه چیز درباره فیل» دومی پنج‌سال و کتابش«فیل را بهتر بشناسیم» و سومی بیست سال و اسم کتابش «مقدمه‌ای بر فیل‌شناسی»