• وزارت دفاع   Defanews_ir@

    1400/07/12 ساعت 21:18

    طی مراسمی با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و جمعی از معاونین و مدیران عامل سازمان‌های تابعه وزارت دفاع سردار سرتیپ دوم پاسدار جبل عاملیان به عنوان رئیس جدید سازمان صنایع دریایی و امیر دریادار رستگاری به عنوان مدیر عامل جدید صنایع الکترونیک ایران (صاایران) منصوب شدند.