• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/12 ساعت 17:41

    اما انتشار کتاب اسلام و دموکراسی از چند جهت برای بنده از اهمیت زیادی برخوردار است .

    اولا موضوع این کتاب مساله مهم ایرانیان در ۱۵۰ سال اخیر است که لاینحل ماندن آن منشا توسعه نیافتگی و منازعات فراوان در این مرز و بوم بوده و هست.