• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/07/12 ساعت 10:49

    برخلاف ادعای خرازی که گفته انتصاب #عراقچی «با استقبال اعضای شورای راهبردی روابط خارجی» صورت گرفت، مطلع شدم که چنین نبوده و جز شخص خرازی بقیه اعضا (شیبانی، جلیلی ومصطفوی) حتی از این انتصاب مطلع هم نبودند.

    اگردر اولین جلسه این شورا این مساله به رای گذاشته شود، حقیقت معلوم خواهد شد