• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/12 ساعت 15:43

  در ۲۴ ساعت منتهی به دوازدهم مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۸۱ نفر
  بستری جدید: ۶۲ نفر
  ترخیص: ۵۷ نفر
  فوتی: ۷ نفر
  بیماران بستری: ۴۶۸ نفر
  بیمار بدحال: ۱۲۲ نفر
  تست روزانه: ۸۱۰ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۲۴ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۷۹۸۸۴۸ دوز
  #Covid_۱۹