• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/07/12 ساعت 23:15

    الان دانشجویان دانشگاه امام صادق دارند تند تند کارمندای سروش رو بسته بندی میکنن ببرن دم سفارت سوئیس بفرستن برای فیس‌بوک.