• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/07/12 ساعت 19:27

    عین همین عقده که برای شکستن طلسم #تیلور داشتیم، حتی شدیدترش رو، یه زمانی برای #کورتاتیدزه داشتیم، عامل می‌گفت کوهی از عضله‌ست این کشتی‌گیر؛ حیف که وقتی #علیرضا_حیدری تو المپیک آتن طلسم رو شکست، بعدش به یکی دیگه باخت و بازم نشد طلا بگیره.